Skip to content

ในหลวง 2 รัชกาล กรอบสีทอง

ในหลวง 2 รัชกาล

รูปล็อกเก็ตในหลวง

ล็อกเก็ตในหลวง

กรอบล็อกเก็ตในหลวง

กรอบรูปตั้งโต๊ะ รูปล็อกเก็ตในหลวง 2 รัชกาล ( ร.9 และ ร.10 ) สามารถแขวนผนังก็ได้ พื้นหลังสีแดง กรอบสีทอง ขนาด 31 x 20 เซนติเมตร นิยมมอบเป็นของที่ระลึกงานเกษียณอายุ หรือในโอกาสสำคัญอื่นๆ

  • ราคาชิ้นละ 1,250 บาท
  • สอบถามและสั่งซื้อได้ที่ Line ID : @happytime ค่ะ
Facebook Comments

หนูมงคล เกาะก้

ของขวัญมงคลจีน

กรอบรูปในหลวง

ของขวัญเกี่ยวกับในหลวง